Nuværende formand i Menighedsrådet

Jørgen Breinholt     Tlf.: 20136769    

 

 

Næstformand og kontaktperson

Poul Rud Mikkelsen    Tlf.: 20816129

Hodsager Sogns Menighedsråd:

Henvendelse vedrørende:

  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården

 

Skal rettes til:

Hodsager Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8793@sogn.dk

CVR-nummer: 68829453

 

 

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.

Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer. 

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på retsinformation.dk. (link kommer)