Kirkens historie

Kirkens opførelse

Den nuværende kirke er bygget i 1903 og er opført af tilhuggede sten fra den gamle kirke.

Altertavle, prædikestol og døbefont er overført fra den gamle kirke. Det samme gælder kirkeklokken.

Renovering i nyere tid

I 1969-70 gennemgik kirken en større restaurering.

De tre nordvinduer samt to to åbne buer op til koret blev tilmuret for at få et mere roligt kirkerum. Ligeledes blev kirkens træinventar -herunder prædikestol og altertavle - malet.

Kirkens alter blev flyttet helt tilbage mod østvæggen, mens lysekronerne blev flyttet ud i siderne. Endelig fik kirken nyt gulv med tæppe i koret og løber i midtergangen.

I 1983 blev der foretaget bygningsmæssige ændringer, idet kirken fik en ottekantet tilbygning mod vest, og den rummer i dag dåbs- og brudeværelse, præsteværelse og toilet.

Forud for denne bygning var der gået lange og seje forhandlinger med myndighederne. Det er jo ikke normalt, at der bygges til kirker på denne måde. I dag fremstår den nye tilbygning med de røde mursten og det sorte skifertag som en smuk helhed sammen med den snart 100-årige kirke.

Orgelet

 Af nye ting kan nævnes kirkens 5-stemmers Frobenius fra 1962

Altertavlen

Kirkegården

I 1985 blev der bygget materialegård, som indeholder rum til brug for graveren.

En af Aulum-Hodsager sognes præster har engang skrevet:

"Hodsager Kirke er tarvelig og simpel, men der er godt at være…."

Kirken er ikke længere simpel og tarvelig, men smuk og harmonisk, og den er stadig god at gæste - måske fordi den ikke er prangende.