Fødsel

Kirkekontoret i jeres bopælssogn får direkte besked om barnets fødsel fra jordemoderen. Hvis ikke der har været en jordemoder til stede ved fødslen, skal du selv sørge for at indberette fødslen.

Er I gift, har I fælles forældremyndighed. Er I ikke gift, men ønsker fælles forældremyndighed, skal I senest 14 dage efter barnets fødsel indgive en Omsorgs- og ansvarserklæring, som fastslår faderskabet. Moderen får tilsendt en vejledning om dette få dage efter fødslen.

Hvis I ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faren underskrive en "Omsorgs- og ansvarserklæring". Omsorgs- og ansvarserklæringer skal indgives digitalt på www.borger.dk