Begravelse

Når man mister et menneske, man elsker, har man brug for trøst og tryghed. Brug for plads til tro, tvivl og fortvivlelse. I kirken er der plads til alt det.

En kirkelige begravelse eller bisættelse er pårørendes afsked med den døde med det kristne budskab om opstandelse som rammen. Her kan man mindes det liv, der er levet, sige tak og få sat ord på de mange følelser. Og først og fremmest kan man være fælles om sorgen og håbet.


Samtale med præsten

Før begravelsen har de pårørende en samtale med præsten, hvor man sammen forbereder begravelsen. Man snakker om ønsker, vælger salmer og aftaler alt det praktiske. Måske har afdøde selv bestemt, hvordan han/hun gerne vil have det. Måske har de pårørende nogle ønsker. Ellers finder I ud af det sammen. Præsten vil også gerne høre lidt om den afdøde.

Samtalen er også et godt sted at snakke om sorg, frustration, taknemmelighed og alle de andre følelser, der dukker op i forbindelse med et dødsfald. Husk at præsten også er der for at støtte og lytte. 

Sådan foregår begravelsen/bisættelsen

Begravelsen starter i kirken med bøn, salmer, tekstlæsning og en tale om den afdøde. Hvis I har specielle ønsker til salmer eller andet, snakker vi om det til samtalen inden.

Ved både begravelse og bisættelse er jordpåkastelsen central. Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene ”af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”. De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – liv.

Hvis afdøde skal begraves, sker jordpåkastelsen, når kisten er sænket i graven. Hvis afdøde skal brændes, sker jordpåkastelsen i kirken.

En begravelse afsluttes med, at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet, og senere ved nedsættelsen af urnen.
Hodsager Kirke har en kirkegård, der ligger i forbindelse med kirken.

Læs mere om kirkegårdsvalg på Kirkeministeriets borgerportal, og kontakt kirkegårdslederen på den respektive gravplads.

Praktisk info

I dagene efter et dødsfald skal man som pårørende midt i sorgen tage stilling til en masse spørgsmål og ordne mange praktiske ting. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse.

Når en person dør, skal de pårørende anmelde det til begravelsesmyndigheden, det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl.

Du finder blanketten ”anmodning om begravelse eller ligbrænding” på https://www.personregistrering.dk

De pårørende skal desuden tage stilling til, om den afdøde skal begraves eller brændes, hvor det skal foregå og valg af kirkegård.

På Kirkeministeriets borgerportal kan du finde praktiske råd til pårørende

Det skal du gøre

Når et menneske dør, skal dødsfaldet anmeldes, senest efter 2 dage, til begravelsesmyndigheden i det sogn, hvor afdøde havde bopæl.

– Man kan henvende sig til en bedemandsforretning, som udfylder dødsanmeldelsen og sørger for aftale med kirkekontoret. (Dette er den mest benyttede procedure)

– Man kan anmelde dødsfaldet via borger.dk

– Pårørende kan også anmelde dødsfaldet direkte til kirkekontoret og træffe alle aftaler her.

Ved henvendelsen aftales følgende:
– om det skal være begravelse eller brænding/bisættelse.
– tid og sted for begravelsen/bisættelsen
– et møde med præsten, der skal forestå begravelsen/bisættelsen.
– evt. et møde med kirkegårdslederen for at udvælge kisteplads eller urneplads.

Inden begravelsen eller bisættelsen mødes man som pårørende med præsten for at tale om afdøde, vælge salmer og i øvrigt aftale handlingens forløb. I samtalen og efter begravelsen/bisættelsen kan præsten også tilbyde støtte og sjælesorg.

Gravsted

Henvendelse om erhvervelse af en kisteplads eller en urneplads sker til kirkegårdslederen (måske gennem en bedemand). I samarbejde finder vi frem til netop dét gravsted I ønsker.

Kontakt til kirkegårdslederen:
Tlf.: 23109569
mail: psn@km.dk