Hodsager Kirke

Den nuværende kirke er bygget i 1903 og er opført af tilhuggede sten fra den gamle kirke.

 Altertavle, prædikestol og døbefont er overført fra den gamle kirke. Det samme gælder kirkeklokken.

 Af nye ting kan nævnes kirkens 5-stemmers Frobenius fra 1962, og i 1969-70 gennemgik kirken en større restaurering.
De tre nordvinduer samt to to åbne buer op til koret blev tilmuret for at få et mere roligt kirkerum. Ligeledes blev kirkens træinventar -herunder prædikestol og altertavle - malet.
Kirkens alter blev flyttet helt tilbage mod østvæggen, mens lysekronerne blev flyttet ud i siderne. Endelig fik kirken nyt gulv med tæppe i koret og løber i midtergangen.

 

I 1983 blev der foretaget bygningsmæssige ændringer, idet kirken fik en ottekantet tilbygning mod vest, og den rummer i dag dåbs- og brudeværelse, præsteværelse og toilet.
Forud for denne bygning var der gået lange og seje forhandlinger med myndighederne. Det er jo ikke normalt, at der bygges til kirker på denne måde. I dag fremstår den nye tilbygning med de røde mursten og det sorte skifertag som en smuk helhed sammen med den snart 100-årige kirke.

I 1985 blev der bygget materialegård, som indeholder rum til brug for graveren.

En af Aulum-Hodsager sognes præster har engang skrevet:
Hodsager Kirke er tarvelig og simpel,
men der er godt at være….
Kirken er ikke længere simpel og tarvelig, men smuk og harmonisk, og den er stadig god at gæste - måske fordi den ikke er prangende.

Gudstjenester i Hodsager

Arrangementer i Hodsager