Folkekirkens Familiestøtte på Facebook

Folkekirkens Familiestøtte


Nyt samarbejde styrker tilknytningen mellem mor og barn allerede i graviditeten.

Folkekirkens Familiestøtte vil fra efteråret samarbejde med Fødeafdelingen i Herning for at give gravide mulighed for at deltage i samtalegrupper

 

Omvæltningerne og bekymringerne står ofte i kø, når man er gravid, især hvis det er første gang: Hvordan bliver vi som familie? Kan jeg klare rollen som mor og hvordan takler jeg ansvaret for et lille barn?

 

Men rigtig mange gravide har ikke nogen at vende tankerne med, derfor er der brug for et sted, hvor der er plads og tid til at snakke. Det er udgangspunktet for et nyt samarbejde, som Folkekirkens Familiestøtte i Herning og fødeafdelingen på Hospitalsenheden Vest indleder til efteråret.

 

- Jeg oplever, at mange gravide er bekymrede for om graviditeten går godt og om barnet har det godt. Men rigtig mange oplever berøringsangst i omgangskredsen, så det er ikke noget, man tager op over middagsbordet. Derfor står de gravide ofte alene med tankerne og bekymringerne, siger Lene Frølund Rasmussen, der er tovholder på det nye projekt, der tilbyder gruppesamtaler for gravide.

 

Lene er tidligere jordemoder på Hospitalsenheden Vest og har i gennem sine 18 år som jordemoder haft kontakt til omkring 1000 familier.  Det er hendes erfaringer herfra, hun nu vil bruge i sit nye arbejde på Center for Folkekirkens Familiestøtte.

 

- Som jordemoder har vi ofte ikke så meget tid med den enkelte gravide. Så kan vi nemt blive meget sundhedsfaglige og objektive, hvis en kvinde er bekymret uden synlig grund.  Derfor mener jeg, der er brug for disse samtalegrupper, for her er der tid og rum til at vedkende sig følelserne, og det er en helende proces, siger Lene.

 

Fødeafdeling byder et samarbejde velkommen

På fødeafdelingen i Herning blev chefjordemoder Ann Fogsgaard meget glad for tilbuddet om et samarbejde.  Selvom fødeafdelingens rolle primært vil være at formidle den første kontakt igennem flyers og plakater, kan det også nemt tænkes, at de vil prikke lidt ekstra til de gravide, hvor der er et ekstra stort behov for samtale.

 

- Jeg ser ofte kvinder, der har brug for at få drøftet de svære ting og for at have nogen, der vil lytte. Det er et behov, der ikke bliver dækket i familien. Det er ikke en konkurrent til os jordemødre, men et supplement til det vi gør, siger Ann Fogsgaard, der er chefjordemoder på fødeafdelingen i Herning. Hun fortsætter:

 

 - Det er godt, at der bliver tænkt ud af boksen. Tiden kalder på, at vi i sundhedsvæsenet indgår nye partnerskaber med forskellige frivillige instanser. Det øger de tilbud, som man kan gøre brug af som gravid, og den enkelte familie vælger, hvad præcis de har brug for.

Et tilbud til

Folkekirkens Familiestøtte arbejder sammen med sognene i Herning-området med at styrke relationerne i familien og bakke forældre op i at være gode rollemodeller for deres børn. Det sker bl.a. gennem forskellige kursusforløb for forældre. Bl.a. kommunikationskurser for par og samarbejdskurser for skilte forældre.

 

Tilbuddet til gravide er et nyt tiltag, og Lene Frølund Rasmussen ikke i tvivl, om at der er et behov for at støtte forældrene i familiedannelsesprocessen allerede fra starten, da relationen mellem forælder og barn er afgørende for barnets videre udvikling og trivsel.

 

- Det giver god mening at satse på den tidlige familiedannelse. Det er her tilknytningen til barnet virkelig dannes. Det er tænkt forebyggende, så vi kan tage problemerne i opløbet, siger hun.

 

Lene er nu i fuld gang med at starte samtalegrupper op, som giver gravide plads og mulighed for at tale med hinanden både om de gode og de svære ting ved at være gravid.

 

 - Vores arena er at give gravide et sted, hvor de kan vende almindlige problemstillinger. Vi giver nogen at vandre med for en stund, forklarer hun

 

Faktaboks:

Samtaleforløbet for gravide starter i oktober og strækker sig over 6 gange. Tilbuddet er for gravide, som ønsker et rum til at reflektere sammen med andre over graviditeten og det at starte en familie.

 

For mere information kontakt:

Koordinator Lene Frølund Rasmussen på 23827873 eller lfr@km.dk

 

www.folkekirkensfamiliestotte.dkFolkekirkens Familiestøtte tilbyder målrettet sparring til forældre

Vidste du at 11 % af alle forældre dagligt er i tvivl om hvordan de skal opdrage deres børn og over halvdelen af danske forældre oplever at være i tvivl mindst en gang om måneden? Det er altså helt almindeligt at opdragelse kan bringe os forældre ud på gyngende grund. I Folkekirkens Familiestøtte er vi optaget af at sætte fokus på trivslen i helt almindelige, kærlige og omsorgsfulde familier. Vi tilbyder at give målrettet sparring ind i familien og sætte spot på det, som forældrene ønsker at se udvikle sig i en mere positiv retning. Gennem kontakt til den lokale koordinator kan forældre få støtte til at skabe trivsel i hjemmet gennem de forskellige tilbud:

• Forældreven i hjemmet som kommer regelmæssigt i en periode og støtter forældre i de udfordringer, de selv oplever som et problem. Det kan for eksempel være struktur i hverdagen, konflikthåndtering, sparring om opdragelse eller andre udfordringer.

Det kan for eksempel være en familie, der har svært ved at strukturere hverdagen, så aftensmaden bliver lavet, børnene får lavet deres lektier, og forældrene har overskud til en god dialog med hinanden og børnene frem for skænderier og skæld ud. I den familie kan en forældreven fra Folkekirkens Familiestøtte hjælpe med at få strukturen tilbage i hverdagen.

I en anden familie er dialogen med teenageren måske gået helt galt. Her kan en forældreven sparre med forældrene om, hvordan de bedst taler med deres barn og håndterer konflikterne.

Fokusområderne i indsatsen er meget forskellige fra familie til familie og afhænger af forældrenes behov for hjælp og deres ønske om støtte.

Kurser til forældre

Forældre er de vigtigste personer til at skabe trivsel i et barns liv og her er deres indbyrdes forhold og kommunikation afgørende. Folkekirkens Familiestøtte afholder derfor løbende kurser for forældre med efterfølgende opfølgning:

PREP: Kommunikationskursus for par, der ønsker redskaber til at forbedre samlivet

Par-tjek for par, der vil have en god snak om parforholdet

KIFF: Samarbejdskursus for skilte forældre, der ønsker at tage godt vare på deres fælles børn

Følg med på vores hjemmeside eller kontakt koordinatoren for at høre, hvornår vi har et kursus her i nærheden næste gang.

Har din familie, eller nogle du kender brug for støtte fra os, eller har du lyst til at høre mere om at blive frivillig, så kontakt lokal koordinator:

Lene Frølund Rasmussen       

Tlf: 2382 7873

Email: lfr@km.dk

www.folkekirkensfamiliestøtte.dk


Gudstjenester i Aulum

Arrangementer i Aulum