Fødsel

Kirkekontoret i jeres bopælssogn får direkte besked om barnets fødsel fra jordemoderen. Er I gift, har I fælles forældremyndighed. Er I ikke gift, men ønsker fælles forældremyndighed, skal I senest 14 dage efter barnets fødsel indgive en Omsorgs- og ansvarserklæring, som fastslår faderskabet. Moderen får tilsendt en vejledning om dette få dage efter fødslen.

Omsorgs- og ansvarserklæringer skal indgives digitalt på www.borger.dk.

Gudstjenester i Aulum

Arrangementer i Aulum